Lejo van den Brûle

Werken vanuit dat wat drijft en blijft

Werkelijk betekenis hebben voor mens en organisatie, dat is wat mij drijft. Betekenis hebben gaat over het realiseren van individuele en gezamenlijke doelen en ambities.

In het proces gaat het voor mij om het creëren van blijvend resultaat. Duurzaamheid door diepgang. Eén spade dieper gaan. Niet geven wat wordt gevraagd maar geven wat nodig is.

 

De kunst is het contact vinden met datgene wat mensen drijft en doet groeien. Met de reden waarom mensen wél in beweging komen. Die positiviteit vinden is het begin. Dat is vragen stellen, eerder dan antwoorden hebben. Leiderschap ontwikkelen vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

 

Ontwikkelen is iets anders dan (moeten) veranderen. Ik erken de soms aanwezige noodzaak van snel ingrijpen, de urgente verandering. Transformatie, een proces naar wezenlijke verandering, kost echter tijd en levert op termijn veel meer op. Als consultant zie ik het als mijn rol om zaken helder te maken. Ik ben van huis uit degene die graag met structuren, modellen en analyses werkt, maar ook voor de actie gaat. Denken, voelen en vooral doen.