=> GoedeRaad organisatieadvies

Voelen en doen vanuit denken

 

Verbeteren van resultaat. Dat is waar het uiteindelijk om draait. GoedeRaad begeleidt het adviesproces en zet haar expertise in om transformatie- en ontwikkeltrajecten succesvol te laten verlopen. GoedeRaad kiest daarbij voor co-creatie. Samen met u wordt het spanningsveld gezocht tussen het te bereiken doel en de af te leggen weg. Met het einddoel voor ogen en met gevoel voor wat er tijdens het traject wordt beleefd – voortschrijdend inzicht – worden proces en subdoelen uitgewerkt en verfijnd.

 

GoedeRaad helpt bij het ontwerpen en uitvoeren van verandertrajecten, van strategie tot en met operatie. We ontwerpen samen met u bijvoorbeeld een missie, visie en strategie, ontwerpen en implementeren een ontwikkelings- en beoordelingssysteem met een aansluitend opleidingsplan of we adviseren op het gebied van de implementatie van account-, verkoop- of projectmanagement.

 

Adviestrajecten worden uitgevoerd volgens de aanpak vastgelegd door de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs. Specialisten uit ons uitgebreide netwerk worden ingezet om u van de benodigde expertise te voorzien. In het co-creatieconcept gaan analyse, ontwerp en implementatie hand in hand. Juist de intensieve samenwerking met u leidt tot een pragmatische aanpak en een directe vertaling naar uw praktijk.