=> GoedeRaad training

GoedeRaad is specialist in veranderprocessen op maat. Leren en training vormen hier een essentieel onderdeel van. Want veranderen en ontwikkelen is leren.

 

Samen met u ontwikkelt GoedeRaad praktijkgerichte trainingen, workshops en opleidingen die aansluiten op uw vraagstuk, uw ambitie. Leerprocessen en trainingen van GoedeRaad sluiten daarom altijd nauw aan bij organisatie- en teamdoelen en zijn daarmee een krachtig en effectief middel om te komen tot resultaat.

 

Leren bestaat uit inzicht en doen. Leerprocessen bij GoedeRaad zijn altijd verankerd in concrete ervaringen. Met hart voor de mens en aandacht voor de organisatie en organisatieprocessen. Juist dan, als het leerproces is ingebed in een totale organisatie-ontwikkeling, leidt het tot concreet resultaat op lange termijn. Daar gaat het om.

 

Praktijkgericht en pragmatisch. Dat zijn kernbegrippen die horen bij onze visie op leren. Wat je leert in een training of opleiding is dan ook direct toepasbaar in de persoonlijke en professionele werksituatie. GoedeRaad legt juist daarom de nadruk op verbinding en eigenaarschap. Alleen door eigenaar te zijn van je eigen leerdoelen en leerproces, is het leerresultaat houdbaar en blijvend. Succes op korte én lange termijn. Dat is duurzaam leren en ontwikkelen volgens GoedeRaad.