Werken vanuit dat wat drijft en blijft

Werkelijk betekenis hebben voor mens en organisatie, dat is wat mij drijft. Betekenis hebben gaat over het realiseren van individuele en gezamenlijke doelen en ambities.

In het proces gaat het voor mij om het creëren van blijvend resultaat. Duurzaamheid door diepgang. Eén spade dieper gaan. Niet geven wat wordt gevraagd maar geven wat nodig is.

 

De kunst is het contact vinden met datgene wat mensen drijft en doet groeien. Met de reden waarom mensen wél in beweging komen. Die positiviteit vinden is het begin. Dat is vragen stellen, eerder dan antwoorden hebben. Leiderschap ontwikkelen vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

 

Ontwikkelen is iets anders dan (moeten) veranderen. Ik erken de soms aanwezige noodzaak van snel ingrijpen, de urgente verandering. Transformatie, een proces naar wezenlijke verandering, kost echter tijd en levert op termijn veel meer op. Als consultant zie ik het als mijn rol om zaken helder te maken. Ik ben van huis uit degene die graag met structuren, modellen en analyses werkt, maar ook voor de actie gaat. Denken, voelen en vooral doen.

CR
EAT
IVIT
EIT

GoedeRaad geeft u wat u vraagt, én GoedeRaad geeft wat nodig is.

In het spanningsveld tussen doel en proces liggen eigenaarschap en scheppingskracht.
Het durven verlaten van gebaande paden, van dat wat altijd gedaan is.
De GoedeRaad-route is geen georganiseerde reis. Het is een ‘gezamenlijke ontdekkingstocht’ naar dat wat nog beter werkt.

Over GoedeRaad

Over GoedeRaad

GoedeRaad BIEDT U

 

GoedeRaad levert maatwerk vanuit onze
kernwaarden en ambitie én die van u.
 

Welk maatwerk vraagt uw ontwikkeling?

info@goederaad.com

CONTACT GoedeRaad

CONTACT GoedeRaad


POSTADRES
Oude Waelweg 86
1111 TA DIEMEN
BEZOEKERS
Kaap Noord | Asterweg 19 D 12, unit 3
1031 HL Amsterdam

ALGEMEEN E-MAIL
info@goederaad.com

Lejo van den Brûle MMC CMC
partner | consultant | trainer
Telefoon: +31 (0)6 2001 67 68
l.vandenbrule@goederaad.com

Edward de Boer bc
partner | consultant | trainer
Telefoon: +31 (0)6 5125 24 28
e.deboer@goederaad.com

Debby de Bruijn drs
partner | consultant | coach
Telefoon: +31 (0)6 2060 30 12
d.debruijn@goederaad.com

Ruth Bellinkx drs
coach | adviseur
+31 (0)6 18 39 32 92
r.bellinkx@goederaad.com

Koos Nijst bc
loopbaanadviseur
+31 (0)6 10 93 70 94
k.nijst@goederaad.com


ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle Overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van Goede Raad en Cliënt.
lees meer | Allgemene Voorwaarden (PDF)