Werken vanuit de essentie?

Ik breng mensen naar hun essentie. Dat is voor mij de kern van coachen. Ik begin met een duidelijk kader, en vanuit dit kader en commitment zet ik stappen op weg naar het gewenste doel.

 

In het coachingstraject ga je vooral zelf aan het werk. Ik begeleid, verhelder en geef richting aan de persoonlijke ontwikkeling van professionals. Hierin verbind ik verstand met gevoel. Helder denken alleen is vaak niet genoeg. Bij persoonlijke en professionele vraagstukken draait het denken soms vast. Dan vind je juist de ingang via het gevoel, kernwaarden, je passie. Op een diepere laag spelen soms vraagstukken rond ambities, angsten en ook zingeving.

 

Mijn kracht is om juist daar waar dit proces vast loopt weer beweging te krijgen. Nieuwe perspectieven te openen en met een nieuwe energie uitdagingen aan te pakken. Hierbij gaat het altijd om de verbinding tussen het belang van de gecoachte en de daarachter liggende organisatiedoelen.

 

Een van de mooiste dingen van het werk vind ik om zo te kijken en te denken dat het professionele handelen effectiever wordt. Het gaat daarbij niet om goed of fout. De kernvraag is: wat is de manier die voor jou het meeste oplevert? Ik focus daarbij vooral op kwaliteit, dat waar mensen goed in zijn. Dat is het avontuur van coachen: leren succesvol zijn vanuit eigen kracht.

ONT
WIK
KE
LEN

Ontwikkelen is groei van binnenuit. Vanuit je wezen betekenis geven aan succes.

Dit is meer dan veranderen: het tot wasdom brengen van talent, vertrouwen in eigen kracht en autonomie, de kern van persoonlijk leiderschap.
GoedeRaad voor ontwikkeling van mens en organisatie.

Over GoedeRaad

Over GoedeRaad

GoedeRaad BIEDT U

 

GoedeRaad levert maatwerk vanuit onze
kernwaarden en ambitie én die van u.
 

Welk maatwerk vraagt uw ontwikkeling?

info@goederaad.com

CONTACT GoedeRaad

CONTACT GoedeRaad


POSTADRES
Oude Waelweg 86
1111 TA DIEMEN
BEZOEKERS
Kaap Noord | Asterweg 19 D 12, unit 3
1031 HL Amsterdam

ALGEMEEN E-MAIL
info@goederaad.com

Lejo van den Brûle MMC CMC
partner | consultant | trainer
Telefoon: +31 (0)6 2001 67 68
l.vandenbrule@goederaad.com

Edward de Boer bc
partner | consultant | trainer
Telefoon: +31 (0)6 5125 24 28
e.deboer@goederaad.com

Debby de Bruijn drs
partner | consultant | coach
Telefoon: +31 (0)6 2060 30 12
d.debruijn@goederaad.com

Ruth Bellinkx drs
coach | adviseur
+31 (0)6 18 39 32 92
r.bellinkx@goederaad.com

Koos Nijst bc
loopbaanadviseur
+31 (0)6 10 93 70 94
k.nijst@goederaad.com


ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle Overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van Goede Raad en Cliënt.
lees meer | Allgemene Voorwaarden (PDF)