Doelgericht ontwikkelen vanuit leiderschap

In mijn werk staan doelgerichtheid en leiderschap centraal. Ik help organisaties met het realiseren van hun strategische doelen vanuit betrokkenheid en passie. Mijn rol daarin bestaat uit inspireren, confronteren en co-creëren vanuit een heldere visie. Ik houd een spiegel voor, stel vragen en geef zo mede richting aan de gewenste verandering.

 

In dit proces word ik gedreven door de vraag achter de vraag. Wat speelt er werkelijk in de organisatie? Wat is de ambitie van directie en management? Wat betekent dat voor de te behalen teamdoelen? Hoe vertaal je deze doelen naar effectief gedrag van medewerkers? Verbinding is daarbij de sleutel. Ik verbind mensen in organisaties met hun doelen en acties, maar op een nieuwe manier. Een manier die meerwaarde oplevert.

 

Een van mijn passies is het zien en voelen wat er speelt onder de oppervlakte. Ik duik dan onder in het teamproces en luister naar verhalen van mensen. Verhalen fascineren me. Daarin komt de ambitie naar boven en wordt passie zichtbaar. Passie en alles wat een organisatie drijft. Van daaruit realiseer ik, samen met teams en management, de gewenste verandering in heldere, concrete stappen.

 

Ontwikkeling begint met vertrouwen en urgentiebesef. Als mensen zich werkelijk met hun uitdaging verbinden kan groei plaatsvinden. Ik versterk het leiderschap dat hierin nodig is.

 

Daarom zie ik mijzelf als een gids bij het beklimmen van een berg. Ik help teams en organisaties met het bereiken van de top.

Su
c
ces

Uw doelstelling behalen betekent voor ons succes.

Een optelsom van opbrengsten van geluk, geld en persoonlijke vorming door
> het focussen op visie & strategie
> het versterken van individueel leiderschap
> het ontwerpen en uitvoeren van verandertrajecten
> het ontwikkelen en benutten van kwaliteit en talent
> het trainen op commerciële effectiviteit
> het centraal stellen van de mens in Het Nieuwe Werken

Over GoedeRaad

Over GoedeRaad

GoedeRaad BIEDT U

 

GoedeRaad levert maatwerk vanuit onze
kernwaarden en ambitie én die van u.
 

Welk maatwerk vraagt uw ontwikkeling?

info@goederaad.com

CONTACT GoedeRaad

CONTACT GoedeRaad


POSTADRES
Oude Waelweg 86
1111 TA DIEMEN
BEZOEKERS
Kaap Noord | Asterweg 19 D 12, unit 3
1031 HL Amsterdam

ALGEMEEN E-MAIL
info@goederaad.com

Lejo van den Brûle MMC CMC
partner | consultant | trainer
Telefoon: +31 (0)6 2001 67 68
l.vandenbrule@goederaad.com

Edward de Boer bc
partner | consultant | trainer
Telefoon: +31 (0)6 5125 24 28
e.deboer@goederaad.com

Debby de Bruijn drs
partner | consultant | coach
Telefoon: +31 (0)6 2060 30 12
d.debruijn@goederaad.com

Ruth Bellinkx drs
coach | adviseur
+31 (0)6 18 39 32 92
r.bellinkx@goederaad.com

Koos Nijst bc
loopbaanadviseur
+31 (0)6 10 93 70 94
k.nijst@goederaad.com


ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle Overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van Goede Raad en Cliënt.
lees meer | Allgemene Voorwaarden (PDF)